Regulamin promocji „Rabat za zakupy” w sklepie www.black-lashes.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat za zakupy” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki Black-Lashes oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.black-lashes.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji 

 1. Czas udostępniania rabatów: 06.04.2020.
 2. Miejsce udostępniania rabatów: sklep internetowym www.black-lashes.pl.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. sklep internetowy dostępny pod adresem: www.black-lashes.pl.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient który do dnia 02.04.2020 zapisał się do subskrybentów newslettera Black Lashes na stronie internetowej www.black-lashes.pl i wyraził zgodę handlową, otrzyma od Organizatora kod rabatowy uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 20% na zakup dowolnych produktów Organizatora dostępnych w sklepie www.black-lashes.pl. Kod rabatowy zostanie udostępniony za pośrednictwem poczty e-mailowej.
 5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnych produktów marki Black-Lashes z wyłączeniem rzęs porcjowanych i produktów wyprzedażowych z krótką datą ważności.
 6. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 06.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
 7. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem sklepu internetowego www.black-lashes.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora dostępnego w sklepie internetowym www.black-lashes.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów marki Black-Lashes, zobowiązany będzie wpisać w pole „Kod rabatowy” udostępniony Klientowi, a następnie kliknąć „Zastosuj” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.black-lashes.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 8. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Już wykorzystany Kod rabatowy nie może zostać użyty ponownie.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.black-lashes.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.black-lashes.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.